2106_nyc_15970010_taketomo_a.jpg

Tiffany x Arsham Studio Knot bracelet