tian_jing.jpg

Tian Jing Hotel on Jalan Sultan exudes a retro charm (Photo: Tian Jing)